Fleurine verkozen tot voorzitter BIM bestuur in een nieuw bestuur met overwegend vrouwen.

Fleurine verkozen tot voorzitter BIM bestuur in een nieuw bestuur met overwegend vrouwen.

June 28, 2021

 

 

Op de ALV van  donderdag 24 juni jl.  is unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van de Beroepsvereniging voor Improviserende Musici, vocalist componist/tekstdichter Fleurine. 

Zij neemt het stokje over van Thomas Winther Andersen die er de afgelopen 9 jaar als voorzitter actief was. Fleurine wordt de eerste vrouwelijke voorzitter in de geschiedenis van de BIM die in november 2021 haar vijftig jarig lustrum viert. Het aantal vrouwelijke leden is verdubbeld sinds Fleurine aantrad als bestuurslid in Juli 2020, maar maakt nog steeds slechts één zesde van het totale ledental uit.

 

Het nieuwe bestuur onder haar leiding bestaat tevens voor het allereerst uit een meerderheid van vrouwen, is gekleurd en representeert verschillende generaties,:

-Secretaris/vocalist Vivienne Aerts

-Penningmeester /alt saxofonist & DJ Susanne Alt

-Algemeen bestuurslid blokfluitist Dodo Kis

– Adviseur Nationaal Podiumplan/algemeen bestuurslid/ saxofonist Ben van den Dungen

– Algemeen bestuurslid/ drummer Sven Rozier.

 

Sven Rozier trad in 2020 samen met FleurIne toe tot het BIM bestuur waar Thomas Winther Andersen (voorzitter sinds 2011) en Mark Alban Lotz (voormalig algemeen bestuurslid sinds 2012) deze week zijn afgezwaaid na vele jaren van onafgebroken inzet.

Onder leiding van Thomas, met Mark, zijn vele musici, ook niet BIM leden geholpen met heel veel belangrijke informatie en resources gedurende de corona-crisis.

Fleurine: “Ik vond het heel bijzonder dat Thomas iedereen, niet alleen BIM leden hielp en informeerde; dat wekte  mijn interesse en ik dacht na 2 maanden corona-crisis vorig jaar juni ,ik wil me graag inzetten voor de grotere gemeenschap”.

Het BIM bestuur benaderde Fleurine vorig jaar nadat haar kritische posts op Facebook en Instagram over online streaming internationaal viraal gingen. en vervolgens o.a. gepubliceerd werden in de Nederlandse JazzNu, geciteerd in het NRC Handelsblad en uitgemeten in WBGO ‘s The Checkout( USA.)

 

Tijdens de ALV benadrukte Fleurine haar wens om de community voor Jazz & Geïmproviseerde muziek te verbreden en vernieuwen waarbij inclusie, gender balance en samenwerking met podia en andere muziekbonden hoog op haar prioriteiten ladder staan, en de ballotage commissie afgeschaft zal worden.” Iedereen die professioneel van Jazz of Geïmproviseerde muziek leeft in Nederland hoort bij ons ongeacht stijl of smaak.”

 

Ook het vergroten van speelmogelijkheden, en de trickle up economy waarbij de musici voor zichzelf speelmogelijkheden kunnen creëren staat bovenaan de agenda. Ze is blij met de nieuwe rol van van den Dungen in het bestuur, die het Nationaal Podiumplan in het leven riep samen met o.a saxofonist  Alexander Beets.

 

‘Improviserende musici zijn extreem creatief maar en we zullen alle zeilen bij moeten zetten om goed uit de corona-crisis te komen- dat kunnen we alleen door onze krachten te bundelen” ,aldus FleurIne.

 

Haar nieuwe bestuur herbergt veel talent, naast uiteraard muzikaal ook op bestuurlijk gebied :

-Secretaris Vivienne Aerts heeft tevens de zakelijke leiding over het Effortless Mastery Institute, zit in het besturen van de Fulbright Alumni en de  Netherland America Foundation. 

-Penningmeester Susanne Alt is tevens voorzitter van de ledenraad van de Kunstenbond.

-Ben van den Dungen zit tevens in het bestuur van de VCTN en van de belangenvereniging jazz en geïmproviseerde muziek in Den Haag 

-Algemeen bestuurslid Dodo Kis is  tevens penningmeester van De Nieuwe Muziekstraat;

-Algemeen bestuurslid Sven Rozier werkt voor het  Dutch Performers House, het Amersfoort World Jazz Festival,  voor stichting Jazz 071.

 

LINKS: 

www.bimpro.nl